: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:49:53 - Thứ năm, 06/09/2018

Mặt trận Bình Thuận phản biện Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản

Sáng nay, ngày 6/9, tại Phan Thiết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2015. Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Mặt trận Bình Thuận phản biện Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản

Quang cảnh Hội nghị.

Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2015, gồm 3 phần. Trong đó, Đề án chỉ ra từng thời kỳ đầu tư chăn nuôi, tổng ngân sách phân bổ theo loại bò sữa, bò thịt cao sản, giá thành sản xuất tại Bình Thuận chi phí và hiệu quả của chăn nuôi bò thịt cao sản, chi phí và hiệu quả của chăn nuôi bò sữa, phân bố số lượng bò thịt cao sản quan các năm, kỹ thuật trồng cỏ VA 06 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Tổng đàn bò hiện nay trong tỉnh hơn 163 ngàn con, tổ chức chăn nuôi còn ở mức quy mô nhỏ, tự phát, thiếu bền vững. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2015. Nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, góp phần thúc đẩy và phát triển ngành chăn nuôi tỉnh nhà, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, giải quyết nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống của người dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong việc đầu tư, xây dựng Đề án, kiến nghị những giải pháp thiết thực, góp phần đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến đề nghị các giải pháp để  người chăn nuôi tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ thuận lợi nhất, chính sách được áp dụng và mang lại hiệu quả toàn diện cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, bà Bố Thị Xuân Linh khẳng định các ý kiến phản biện của đại biểu được Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét trước khi ban hành Đề án Phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2015.

Lý Nam