: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:40:00 - Chủ nhật, 20/05/2018

MTTQ tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác giám sát phản biện

Thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp MTTQ trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Qua đó, Mặt trận khẳng định vai trò đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ một cách thực chất nhất. 

Nổi bật trong đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì, triển khai hoạt động giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại trung tâm hành chính công.

Trong năm 2017, MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập 10 đoàn giám sát đối với 11 trung tâm hành chính công cấp huyện, 92/186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình giám sát, Đoàn đã kiến nghị với HĐND, UBND các cấp, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Từ chương trình của cấp tỉnh, MTTQ các địa phương cũng tích cực phối hợp triển khai thực hiện trên 200 lượt giám sát về nội dung này đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn. Hoạt động này được nhân dân rất hoan nghênh.

 Q.N.