: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:40:09 - Thứ hai, 18/06/2018

Phổ biến chủ trương, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản đề nghị MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân tại địa phương xung quanh nội dung Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức thông tin tuyên truyền, giải thích trong nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; về sự cần thiết xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động nhân dân biểu tình, có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tham mưu kịp thời cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc, tình huống, các đối tượng cầm đầu, quá khích, có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo ngay khi có vụ việc xảy ra tại địa phương gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hà Lê