: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:08 - Thứ bảy, 02/06/2018

Quảng Ngãi: Giám sát việc quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Tây đã tổ chức giám sát việc quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện (NHCSXH huyện) đối với hộ nghèo và các đối tượng khác được ủy thác qua kênh Hội Cựu chiến binh huyện và Hội Cựu chiến binh 9 xã trên địa bàn huyện Sơn Tây.

Kết quả giám sát cho thấy, từ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo bằng việc trồng keo, chăn nuôi gia súc…Tuy nhiên, để có được kết quả đó, Hội Cựu chiến binh các xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban giảm nghèo cũng như lãnh đạo UBND xã khai thác các nguồn vốn; phối hợp các ngành, đoàn thể hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quản lý, cho vay vốn; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng, tuyên truyền các chương trình cho vay, đôn đốc, kiểm tra việc duy trì quy chế sinh hoạt tổ vay vốn, tư vấn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả…

Q.N.