: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:23 07/03/2018

Quảng Ninh thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong giám sát

Thực hiện công tác giám sát, phản biện thời gian qua, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, Phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 10 đoàn giám sát trực tiếp, thường xuyên, đột xuất về thực hiện chủ đề công tác năm tại 11 trung tâm hành chính công cấp huyện, 98 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; tham gia 16 đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành của tỉnh về công tác quản lý nhà nước về ATTP, việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 tại Cục Thuế và Cục Hải Quan tỉnh. 

Đặc biệt, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp để trực tiếp nắm tình hình, đảm bảo thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền các cấp.

Đồng thời, chủ động tập hợp, phản ánh những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của người dân; phối hợp tổ chức hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Qua đó nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được kịp thời giải quyết, hạn chế xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp.   

 QN