: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ năm, 04/10/2018

Thái Nguyên: Ban Thanh tra nhân dân giám sát 2.045 vụ việc

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 280 ban Thanh tra nhân dân và 250 ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với số lượng trên 3.000 thành viên.

Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại  các xã, phường, thị trấn đã góp phần hạn chế các sai phạm trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án, tạo điều kiện để phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào cuộc sống. Từ năm 2017 đến tháng 8/2018, các ban này đã tiến hành thanh tra, giám sát 2.045 vụ việc, trong đó phát hiện, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 169 vụ việc. Sau giám sát, hầu hết các kiến nghị đều được tiếp thu và giải quyết kịp thời.    

A.Vũ