: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:40 11/01/2019

Gần 800.000 góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Vụ Pháp chế (Bộ GDĐT) đã tổng hợp góp ý từ các Sở GDĐT về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Theo đó, đã có 51 Sở GDĐT có ý kiến với số lượng 790.868 phiếu. Tham gia góp ý gồm cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, cha mẹ học sinh và người học. Có 31 nội dung được lấy ý kiến, trong đó, số lượng đồng ý với từng nội dung đều đạt tỷ lệ trên 96,5%.

Tại hội thảo Góp ý các nội dung về Chính sách nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) sáng 10/1 do Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) tổ chức, các đại biểu là cựu giáo chức đã bày tỏ sự đồng tình với các nội dung chỉnh sửa. Đồng thời nêu một số đề xuất như: Cần có chứng chỉ hành nghề cho nhà giáo; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cần quy định rõ theo định kỳ; nhấn mạnh trách nhiệm giải trình và yếu tố kiểm tra, giám sát trong quản lý nhà nước; cơ chế chính sách tôn vinh giáo viên giỏi…     

Lâm An