: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:24 12/01/2019

Hai góp ý của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Liên quan đến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam vừa có một số góp ý về các vấn đề dự kiến tiếp thu và xin ý kiến để chỉnh lý của dự thảo. 

Theo đó, đối với triết lý giáo dục, Hiệp hội đồng ý phương án 1, nên biên tập, bổ sung theo quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Mục B, Điểm I Nghị quyết 29 về đổi mới, căn bản toàn diện GDĐT. Đề nghị Bộ GDĐT mời một số nhà ngôn ngữ, nhà giáo dục hàng đầu, một số đại biểu Quốc hội hợp sức biên soạn.

Đối với quy định về học phí, Hiệp hội đồng ý có chỉnh sửa thêm của Ban soạn thảo. Tuy nhiên khi sửa cần lưu ý: Thứ nhất, Điều 97 dự thảo quy định trẻ em mầm non 5 tuổi ở trường công lập không phải đóng học phí. Việc quy định cứng “trẻ em 5 tuổi” có thể gây phiền hà khi có trẻ là đối tượng trên nhưng không khớp tuổi quy định.

Thứ hai, Điều 97 dự thảo quy định “trẻ em mầm non 5 tuổi ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; học sinh tiểu học, THCS trường tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho cơ sở giáo dục dân lập, tư thục” và giao cho HĐND cấp tỉnh tự định đoạt.

Tuy nhiên, ở Khoản 2 quy định việc trên chỉ thực hiện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Trước mắt ưu tiên thực hiện ở vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy định trên chỉ có thể áp dụng cho đối tượng ưu tiên. Theo Hiệp hội, quy định như vậy chỉ nên đưa vào chính sách khuyến khích xã hội hóa ở địa bàn khó khăn.

Thứ ba, đề nghị nhấn mạnh cơ chế tính học phí bằng cách có một khoản ở Điều 97, viết rõ học phí là bù đắp chi phí dịch vụ đào tạo. 

    Hàn Minh