Rà soát kỹ hồ sơ của 556 ứng viên xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Dung Hòa

Tại phiên họp lần thứ II- Hội đồng Giáo sư (GS) nhà nước nhiệm kỳ 2018- 2023 vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước đã yêu cầu Hội đồng GS ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng GS nhà nước rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ Hội đồng GS cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định, nếu phát hiện hồ sơ nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì loại ngay.

 

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2019 có 98 Hội đội GS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, Phó Giáo sư (PGS) với 725 ứng viên, trong đó có119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS. Đến nay, đã có 92 Hội đồng GS cơ sở đã nộp kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS về Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước theo quy định. Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ 725 ứng viên, hiện nay còn 556 ứng viên, trong đó có 105 ứng viên GS, 450 ứng viên PGS, được Hội đồng GS cơ sở gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng GS nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn GS, PGS sư ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành.

Trước đó, năm 2018 không thực hiện việc xét công nhận chức danh GS, PGS. Đợt xét năm 2017, số ứng viên cho các chức danh này lên tới 1.226 người. Như vậy, số ứng viên năm 2019 chưa bằng một nửa so với năm 2017.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 ở các Hội đồng GS cơ sở đã thực hiện theo qui định và hoạch đề ra; Thường trực Hội đồng GS nhà nước đã chỉ đạo sát sao các Hội đồng GS ngành, liên ngành và Văn phòng Hội đồng GS nhà nước trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các Hội đồng Giáo sư cơ sở trong việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Theo báo cáo tại phiên họp, năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS, do đó, một số Hội đồng GS cơ sở còn lúng túng trong việc thực hiện một số qui định của Quyết định 37. Cùng với đó, một số hội đồng cơ sở còn chưa thực hiện đầy đủ quy định phải công khai kết quả xét tuyển của các ứng viên lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học nên đã phải kéo dài thêm thời gian để thực hiện công khai theo qui định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Hội đồng GS ngành phối hợp với Văn phòng Hội đồng GS nhà nước rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ Hội đồng GS cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định. Trong khâu tiếp nhận và quá trình thẩm định hồ sơ ứng viên, nếu phát hiện hồ sơ nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì loại ngay.

Bộ trưởng lưu ý các Hội đồng ngành, liên ngành cần công bằng, công tâm, khách quan trong thẩm định hồ sơ ứng viên, trong đó nhất là khâu bỏ phiếu kết quả xét công nhận ứng viên và phải chịu trách nhiệm về  thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thi hùng biện tiếng Anh trực tuyến

Thi hùng biện tiếng Anh trực tuyến

Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ, ĐSQ Mỹ và tổ chức giáo dục Học Mãi tổ chức một cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Anh

Xem nhiều nhất