: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:39:12 - Thứ ba, 26/12/2017

[Infographics] Những mục tiêu về công tác dân số của Việt Nam

Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới ban hành ngày 25/10/2017 đã xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề ra mục tiêu phấn đấu Chỉ số Phát triển con người của Việt Nam đến năm 2030 thuộc Top 4 Đông Nam Á.