: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:00 - Thứ năm, 24/05/2018

[Infographics] Tám dự án trong Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số đến năm 2020

Bộ Y tế vừa triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số năm 2018. Thời gian qua, nhờ các chương trình mục tiêu y tế-dân số, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản như thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh…