: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:12 - Thứ hai, 02/07/2018

Nghiêm minh kỷ luật Đảng

Ngày 30/6, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo về kỳ họp 27, xem xét, kết luận và đưa ra mức kỷ luật với một số cán bộ và đề nghị cơ quan chức năng xem xét kỷ luật theo thẩm quyền một số cán bộ khác. Số cán bộ bị xem xét kỷ luật lên đến cả chục người, đều thuộc diện quản lý của Ban Bí thư- điều đó một lần nữa cho thấy sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Nghiêm minh kỷ luật Đảng

Quang cảnh kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kỷ luật Đảng mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đưa ra cho thấy có nhiều loại vi phạm.

Nhẹ thì là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng.

Hoặc ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cũng đã có những án kỷ luật được đưa ra, nhẹ thì khiển trách, nặng thì cảnh cáo hoặc khai trừ Đảng, cách tất cả các chức trong Đảng.

Cũng có trường hợp, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật. Và, Ban Bí thư sẽ xem xét thi hành kỷ luật với những trường hợp được UBKT Trung ương đề xuất. 

Có những người trong diện lĩnh án kỷ luật đang đương chức nhưng cũng có những người đã nghỉ hưu; nhưng nhìn một cách tổng thể thì dù còn làm việc hay nghỉ hưu cũng không thể thoát khỏi kỷ luật Đảng, kể cả kỷ luật về mặt chính quyền. Điều đó càng chứng tỏ kỷ luật Đảng là nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có chuyện hạ cánh an toàn.

Cuộc họp của UBKT Trung ương diễn ra chỉ 3 ngày sau Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 2 càng thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy quyết liệt và thử thách này.

Những khó khăn trong cuộc chiến “ta đánh ta” nói như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã dần gỡ được những nút thắt khiến việc xem xét kỷ luật Đảng đã vào quy củ hơn. 

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư đánh giá: “Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng đã quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; khắc phục một bước những sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Có thể nói, đến nay các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng cơ bản đã tương đối đủ, cái cần nhất bây giờ là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện”.

Thực tế công tác kiểm tra Đảng thời gian qua đã thực sự có những kết quả nổi bật. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và 35 nghìn đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái.

UBKT Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị; kỷ luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang; làm nghiêm từ trên xuống...

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã tổ chức 31 Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại 63 tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị chỉ đạo xử lý 452 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho thấy: Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm sáng trong công tác PCTN thời gian gần đây.

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật. Đạt được những kết quả ấy là nhờ sự theo dõi, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Theo đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì hầu như cứ sau mỗi phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo thì tình hình thực tế lại có bước chuyển biến mới rõ rệt. Các thành viên Ban Chỉ đạo rất tích cực, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo...

“Các cơ quan kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát, toà án vào cuộc ngày càng tích cực, hiệu quả; các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tiếp tục được kiện toàn tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng”- Tổng Bí thư nói.  

Đúng như nhận định của Tổng Bí thư, không khí Hội nghị toàn quốc về PCTN lần thứ 2 đã thấm vào kỳ họp mới đây của UBKT Trung ương.

Những mức án được đưa ra khiến dư luận đồng tình ủng hộ nó thể hiện quyết tâm đi đến cùng trong trận chiến cam go, quyết liệt với mục tiêu quét cho sạch một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả những người là lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. 

Nhìn từ những án kỷ luật được UBKT Trung ương xem xét, kết luận, càng thấy cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước; đối với những người vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai.

Mục đích kỷ luật là để “trị bệnh cứu người”, “cảnh tỉnh, răn đe” cho nên phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn chính là mục đích cao nhất của kỷ luật Đảng; mà những kỳ họp của UBKT Trung ương thời gian vừa qua đã làm rất cẩn trọng, công khai, minh bạch.

 Hoàng Mai