Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp: Hà Nội sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp huyện

Trung Hiếu (thực hiện)

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp trên địa bàn TP Hà Nội đảm bảo đúng như Trung ương chỉ đạo. Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã trong tháng 3/2019. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chọn quận Cầu Giấy và huyện Thanh Trì là 2 đơn vị chỉ đạo làm điểm Đại hội MTTQ cấp huyện.

PV Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp: Hà Nội sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp huyện

Ông Bùi Anh Tuấn.

PV: Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp đang diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc. Để có được kết quả này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chắc hẳn đã có sự tập trung trong chỉ đạo, hướng dẫn cho hệ thống MTTQ các cấp, đặc biệt là các đại hội điểm, thưa ông?

Ông Bùi Anh Tuấn: Xác định việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn; là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chính trị lớn, quán triệt tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Lãnh đạo Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội  MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy ban hành Thông tri số 15-TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Lãnh đạo Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024”.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trưc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 205/KH-MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 và Hướng dẫn số 63/HD-MTTQ-BTT ngày 27/6/2018  về “Tổ chức Đại hội  MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam TP Nội lần thứ XVII” để triển khai công tác tổ chức Đại hội trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đã thành lập 4 tiểu ban là Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban phục vụ đại hội. Các tiểu ban đều xây dựng các kế hoạch và có sự phân công, phân nhiệm tiến độ thực hiện tới các thành viên.

Đến thời điểm hiện nay có khoảng 480/584 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội. Theo kế hoạch trong tháng 3/2019, TP Hà Nội sẽ tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp xã. Để đảm bảo tiến độ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP đã thành lập các tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP cùng các ban chuyên môn, văn phòng kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp huyện căn cứ vào tình tình cụ thể có sự phối hợp chặt chẽ để lãnh chỉ đạo thành công Đại hội cấp xã theo đúng tinh thần Thông tri 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong quá trình tổ chức Đại hội, đâu là vấn đề cần tập trung ưu tiên thưa ông?

-Nhiệm vụ quan trọng số một của Đại hội là tập trung xây dựng Báo cáo Chính trị của Đại hội để đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong việc tổng kết đánh giá toàn bộ công tác của nhiệm kỳ qua và xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 có tiến hành kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ khóa đương nhiệm, trong đó có đánh giá hoạt động của Ban Thường trực, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã theo đúng tinh thần của Trung ương. Trên cơ sở đó phát huy lan tỏa những ưu điểm và cũng nhìn nhận rõ những vấn đề đang còn tồn tại, có phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Cùng với đó là quan tâm kiện toàn bộ máy Ủy ban MTTQ các cấp. Qua quá trình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, công tác nhân sự đáp ứng đúng tinh thần của Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Thông tri 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 

Trong nhiệm kỳ này, 100% các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã đều nằm trong độ tuổi lao động. Đối với những nơi 5 Ủy viên Thường vụ thì Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã đều là Ủy viên Thường vụ. Những nơi có 3 Thường vụ thì đều bố trí cấp ủy là Chủ tịch UBMTTQ; ở những nơi khó khăn thì đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm.

Với mỗi kỳ đại hội, công tác nhân sự luôn được cân nhắc một cách cẩn trọng nhất. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có cách làm cụ thể gì để công tác này đảm bảo dân chủ, phát huy được truyền thống đoàn kết.

-Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cho Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban Đảng, ban thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện và những đơn vị có liên quan quán triệt và thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Thông tri 15 của Ban Thường vụ Thành ủy trong tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã.

Trong quá trình triển khai Đại hội luôn có sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời nên những khó khăn vướng mắc ở cơ sở phần lớn được giải quyết một cách thỏa đáng. Như đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã nhiệm kỳ này dứt khoát phải nằm trong độ tuổi lao động. Điều này đối với các quận lõi nội thành cũng gặp khó khăn. Để tháo gỡ vướng mắc này, phải làm công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận. Qua trao đổi có những bác cao tuổi đã tự nguyện rút ủy viên Thường vụ, tự nguyện rút chức danh Chủ tịch để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kế cận. Có những bác tình nguyện ở lại làm Phó Chủ tịch để dùng kinh nghiệm, sự tâm huyết của mình để giúp đỡ các thế hệ sau.

Theo tiến độ, trong tháng 3 này, Hà Nội sẽ tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. Việc tổ chức Đại hội điểm cấp huyện sẽ được triển khai cụ thể như thế nào, thưa ông?

-Theo kế hoạch Đại hội MTTQ cấp quận huyện sẽ hoàn thành trong tháng 5/2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chọn 2 đơn vị là quận Cầu Giấy và huyện Thanh Trì là 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. 

Để Đại hội được thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và TP, đảm bảo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban Đảng, hệ thống MTTQ rà soát những nội dung, các điều kiện chuẩn bị cho Đại hội như công tác xây dựng Báo cáo chính trị, đề án nhân sự, kế hoạch thi đua tuyên truyền và có những hướng dẫn cụ thể từng công việc, những bước để tổ chức Đại hội điểm thành công.

Qua việc tổ chức tốt Đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ rút kinh nghiệm từ đó lan tỏa, phổ biến những cách làm hay, thành công cho hệ thống MTTQ các quận, huyện, thị xã trên toàn TP.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất