logo
Thứ hai, 25/05/2015 00:05
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Nâng cao sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận (07/01/2012)
Chiều ngày 6-1, Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã họp về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ năm 2011, trọng tâm phối hợp công tác năm 2012. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, các vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ, lãnh đạo một số bộ, ngành.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng,

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm
cùng các đại biểu dự hội nghị
Ảnh: TTXVN

Sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ được tăng cường, đạt hiệu quả cao hơn

Báo cáo công tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính phủ về thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2011, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Vũ Trọng Kim cho biết, trong năm qua sự phối hợp hoạt động theo quy chế giữa Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã được tăng cường và hiệu quả cao hơn. Qua đó, Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. MTTQ Việt Nam phát huy được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong năm 2011, Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tăng cường các hoạt động phối hợp, động viên nhân dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2011, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2011, hai bên đã cùng phối hợp củng cố mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì như Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, CVĐ "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... đã góp phần thiết thực chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai...

Đặc biệt, trước tình hình thiên tai, mưa lũ xảy ra liên tiếp tại nhiều vùng miền trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, Chính phủ đã chủ động, kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp để phòng chống và khắc phục hậu quả; UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời động viên thăm hỏi, hướng dẫn hệ thống Mặt trận tích cực vận động giúp đồng bào bị nạn, góp phần khắc phục khó khăn, đã tiếp nhận trên 16,7 tỷ đồng và đã phân bổ, chuyển đến để giúp đỡ nhân dân các tỉnh bị thiệt hạn trong cả nước với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng.

Trong năm 2011, từ nguồn quỹ Vì người nghèo và các nguồn lực khác, các địa phương đã xây dựng và sửa chữa được 73.671 căn nhà cho người nghèo, chăm lo cho hàng triệu người nghèo có công ăn việc làm và được giúp đỡ về tư liệu sản xuất, xây dựng hàng ngàn công trình phúc lợi, cầu đường, lớp học...

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Mặt trận đã góp phần trực tiếp cho mỗi bên triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công chung của đất nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, trong năm qua, bên cạnh việc Chính phủ quyết liệt điều hành, MTTQ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động đã phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một được nâng cao. Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn trong năm tới, Chính phủ sẽ tiếp tục sát cánh và tạo mọi điều kiện để MTTQ tập trung phát huy nỗ lực của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh chung cho cả dân tộc thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước đã đề ra trong năm 2012...Phó Chủ tịch kiêm
 Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
 đọc báo cáo trong hội nghị

Tăng cường phối hợp để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong năm 2012, trọng tâm phối hợp công tác giữa hai bên sẽ tập trung vào tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” do Thủ tướng phát động. Thường xuyên phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a và các chương trình, mục tiêu quốc gia để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhất là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, Mặt trận tích cực vận động các doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 62 huyện nghèo theo nội dung đã cam kết. Phấn đấu năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm 2% theo chuẩn mới, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Chính phủ tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, " Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Hai cơ quan phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam và Nghị định 50 của Chính phủ làm cơ sở cho việc sửa đổi bổ sung Luật MTTQ và sơ kết 5 năm thực hiện quy chế "Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Căn cứ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012, hai bên tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Hai bên tham gia thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ, xây dựng và ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ và MTTQ đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2011. Thủ tướng nhấn mạnh, "Trong năm 2011, bên cạnh thành tựu của hơn 25 năm đổi mới, thế và lực đất nước lớn mạnh hơn nhiều nhưng đất nước cũng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát thế giới tăng cao, sự khủng hoảng và suy thoái của nền kinh tế thế giới, khủng hoảng nợ công ở châu Âu, khủng hoảng chính trị ở Libia... đã ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và MTTQ và các tổ chức thành viên chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu đặt ra cho năm 2011, vị thế của đất nước ta được nâng lên rõ rệt trên trường quốc tế”.

Thủ tướng đề nghị, trong năm 2012, Mặt trận cần tiếp tục phối hợp với Chính phủ thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Trọng tâm cần phối hợp trong năm 2012 như thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Chủ động, phối hợp để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Trước mắt Chính phủ và MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chăm lo Tết cho người nghèo đảm bảo để mọi người dân trên mọi miền đất nước đều có một cái Tết vui tươi, lành mạnh, đủ đầy.
Trung Hiếu
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Tổng biên tập: Hồng Thanh Quang
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn - Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Đà Nẵng: 149, Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929; 0983043125. Email: daidoanketvpdn@gmail.com
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.