logo
Thứ bảy, 30/05/2015 11:03
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2009-2014 (28/09/2009)
Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã có bài phát biểu khai mạc. Đại Đoàn Kết xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu cuả Chủ tịch Huỳnh Đảm.
Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm
đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Ảnh: HOÀNG LONG
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009
 
- Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam !
- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động !
- Thưa các vị khách quốc tế và các đoàn ngoại giao !
- Thưa toàn thể quý vị đại biểu !
Hôm nay, giữa Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kỷ niệm 64 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện
Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII-Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội:
- Tôi nhiệt liệt chào mừng:
+ Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu;
+ Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lê Đức Anh, Trần Đức Lương.
+ Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.
+ Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
+ Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.
+ Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.
- Chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.
- Chào mừng các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên-Huế.
- Chào mừng 989 đại biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, cho 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, các vị nhân sĩ, trí thức, các doanh nhân và đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đã về dự Đại hội.
- Chào mừng các đại biểu lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.
- Chào mừng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, các phóng viên trong nước và nước ngoài tới dự và đưa tin Đại hội.
Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo và các vị đại biểu tại Đại hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với MTTQ Việt Nam và là nguồn động viên to lớn đảm bảo sự thành công của Đại hội.
Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu: Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; Hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc Trung Quốc; Mặt trận Đoàn kết, Phát triển Tổ quốc Campuchia; Uỷ ban Bảo vệ cách mạng Cu Ba và đại điện các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội...
Sự có mặt của các vị, các đồng chí và các bạn quốc tế tại Đại hội là biểu hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác giữa nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !
- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !
Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết toàn dân tộc của Đại hội hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người kế thừa và phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết - nguồn sức mạnh vô địch của dân tộc ta; Người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; dẫn dắt nhân dân ta đến độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. 40 năm Bác đã đi xa, để lại Di chúc thiêng liêng và muôn vàn tình thân yêu, niềm tin tất thắng cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Với dân tộc
Việt Nam, với non sông, đất nước Việt Nam, trong trái tim của mỗi người con đất Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi; tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng ta, Nhà nước ta, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các vị Chủ tịch và các vị lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo các tổ chức thành viên yêu nước của Mặt trận qua các thời kỳ cách mạng về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài đã cống hiến xương máu, tài năng, sức lực và của cải cho Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, một lần nữa, MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước, tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam phát huy vai trò, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong suốt chặng đường 79 năm qua và trong nhiệm kỳ vừa qua. Cảm ơn nhân dân các nước anh em, bè bạn trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !
- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !
Đại hội MTTQ Việt Nam lần này được tiến hành thống nhất từ cơ sở lên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam; qua quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh được phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước, nhất là chung sức chung lòng, cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo anh sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý.
Quá trình chuẩn bị đại hội Đại hội VII MTTQ Việt Nam, cùng với sự tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, của UBTW MTTQ Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp của Mặt trận các tỉnh, thành, các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ các thời kỳ và sự quan tâm theo dõi, đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài góp ý cả nội dung Báo cáo chính trị, Điều lệ sửa đổi, bổ sung và phương hướng xây dựng UBTW MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới...
Năm năm qua, MTTQ Việt Nam đã tổ chức thực hiện Chương trình hành động do Đại hội MTTQ lần thứ VI đề ra đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, nỗ lực cùng Đảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 20 năm đổi mới đất nước; khối đại đoàn kết được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định và phát huy.
Đại hội lần này có nhiệm vụ nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của MTTQ
Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004-2009), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ
Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009-2014), với quyết tâm Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới theo hướng mở rộng, tăng cường tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực để Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội chúng ta sẽ được nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội, MTTQ Việt Nam sẽ phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. .
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !
- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !
Với tinh thần "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển", Đại hội VII MTTQ Việt Nam phải thật sự là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; qua đó, tiếp tục Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014).
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Tổng biên tập: Hồng Thanh Quang
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn - Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Đà Nẵng: 149, Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929; 0983043125. Email: daidoanketvpdn@gmail.com
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.