: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:45:00 21/11/2015

Hỗ trợ 5.000 trẻ em có nguy cơ hoặc đang tham gia lao động

Chiều 20/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tổ chức Hội nghị triển khai dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam”. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ cho khoảng 5.000 trẻ em có nguy cơ hoặc đang tham gia vào lao động trẻ em thông qua việc cung cấp các dịch vụ giáo dục hoặc cải thiện điều kiện làm việc đối với trẻ em đã đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoảng 2.000 hộ gia đình khó khăn, có nguy cơ có lao động trẻ em hoặc đang có con em tham gia lao động sẽ được hỗ trợ để cải thiện sinh kế thông qua phát triển các sản phẩm trong chuỗi giá trị hoặc mở rộng các cách tiếp cận giúp tăng giá trị sản phẩm cung cấp cho thị trường tiêu thụ.

Hàng nghìn trẻ em và hộ gia đình khác cũng sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ dự án khi nhận thức và năng lực của các bên liên quan đến giải quyết lao động trẻ em được nâng cao.    

V.H.