: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:38 03/05/2019

Bồi dưỡng cho hơn 90 cán bộ nguồn Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Thành ủy khóa X, khóa XI. Theo đó, đợt bồi dưỡng này sẽ tổ chức cho 92 cán bộ nguồn Thành ủy khóa X, khóa XI .

Chương trình bồi dưỡng kéo dài trong 2 tháng, với khoảng gần 60 báo cáo viên của trung ương và thành phố tham gia. 

Nội dung khóa bồi dưỡng nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thành Luân