: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ năm, 12/07/2018

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Bộ Công thương. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong chỉ đạo, điều hành phải nhất quán quan điểm phát triển nhưng phải ổn định.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Công thương.

Tăng cường hội nhập kinh tế

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương, phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã có nhiều nỗ lực trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao.

Cụ thể, đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bước đầu tạo được nhiều chuyển biến tích cực, căn bản trên hầu hết các lĩnh vực. Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung giải quyết, xử lý về cơ bản tồn tại, khuyết điểm của những năm trước; đồng thời đã kiên quyết thực hiện kiện toàn tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, sản xuất công nghiệp đã đạt mức tăng trưởng khả quan với chỉ số toàn ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2017  đã tăng tới 9,4%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%) và 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng với mức tăng 10,5%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (7%), trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao với mức tăng 12,7%.

Bên cạnh đó, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam những năm qua đã đạt được những kết quả ấn tượng (năm 2016 kim ngạch xuất khẩu đạt 176,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm trước và năm 2017 đạt trên 200 tỷ USD, tăng trưởng trên 21% so với năm 2016) đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước.

Đặc biệt, trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ trưởng Tuấn Anh cho biết, Bộ Công thương đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cùng với đó, các mặt công tác khác, như: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, triển khai mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xử lý, giải quyết các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương; thoái vốn, cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ một cách thực chất… đều được Ban cán sự Đảng Bộ Công thương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương cũng đã lãnh đạo việc thực hiện nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên;...

Đặc biệt, trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, cũng như để đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình hình mới, ngay từ giữa năm 2016, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương đã xác định công tác tổ chức cần phải có những thay đổi đột phá, tổ chức bộ máy cần được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả”.

Theo đó, đến nay, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ đã được cắt giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống còn 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 125 phòng (giảm 72 phòng).

Đối với những sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công thương giai đoạn trước năm 2016 theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Bộ Nội vụ, người đứng đầu ngành công thương cho biết, Ban Cán sự Đảng đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. 

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

Cán bộ ngành Công thương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phi thương bất phú

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Phi công bất hoạt, phi thương bất phú, phí nông bất ổn, phí trí bất hưng”, trong đó, ngành Công thương đã quản lý 2/4 lĩnh vực quan trọng nói trên. Dẫn số liệu trong những năm vừa qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lĩnh vực Công thương đã đóng góp 80% GDP và 70% ngân sách nhà nước, cho thấy vai trò hết sức quan trọng của ngành Công thương.

“Bước vào nhiệm kỳ mới, Bộ Công thương có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn từ công tác cán bộ đến các dự án kém hiệu quả, đòi hỏi Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Bộ Công thương phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng hết sức vững vàng, bình tĩnh, chủ động và sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, tạo đà phát triển”-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Bộ Công thương cũng đã quyết liệt, hiệu quả trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh và trở thành Bộ tiên phong trong công tác tái cơ cấu bộ máy, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu từng cán bộ, đảng viên Bộ Công thương và ngành Công thương không được phép chủ quan, tự mãn mà cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Đảng, phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, hạn chế, có ý chí mới, tinh thần mới, xốc lại đội hình để tiếp tục tiến lên, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao phó.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, trước hết Ban cán sự Đảng Bộ Công thương nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, những chủ trương có tính chiến lược của Đảng về lĩnh vực Công thương. Đồng thời, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới để “không chuệch choạc về đường lối, không bị bất ngờ trước các tình huống xảy ra”-Tổng Bí thư lưu ý và đề nghị, trong chỉ đạo, điều hành phải nhất quán quan điểm “phát triển nhưng phải ổn định” bằng việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhưng phải đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước.

    Minh Phương