Mặt trận và Ban Dân tộc phối hợp tốt công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc

Thanh Phong

Ngày 10/4, Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh An Giang về nội dung triển khai Chương trình phối hợp công tác số 22/CTrPH-MTTW-UBDT giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Mặt trận và Ban Dân tộc phối hợp tốt công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại An Giang.

Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp công tác số 12/CTrPH-MTTQ-BDT ngày 8/9/2017 giữa 2 đơn vị giai đoạn 2017-2021. 

Năm qua, đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được 367 cuộc với 16.937 lượt chức sắc, chức việc, tôn giáo, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tham dự; tổ chức đoàn cùng các ngành có liên quan đến thăm chúc mừng các ngày Tết, lễ trọng của đồng bào dân tộc; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giữ mối quan hệ gần gũi với các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín của tôn giáo dân tộc; tổ chức cho các vị đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác đối ngoại nhân dân vùng dân tộc thiểu số nhằm trang bị kiến thức mới về các chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước; tổ chức 10 đợt thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc nhân dân tại các tỉnh của Vương quốc Campuchia với 3.206 phần quà, trị giá trên 1,3 tỷ đồng…

Ghi nhận kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc ông Nguyễn Hữu Dũng Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả mà An Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Trong đó nổi bật là các ngành đã chủ động thăm hỏi các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm giúp các vị này nắm bắt những chủ trương, chính sách để tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân,… 

Thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan tổ chức ký kết, sơ tổng kết kịp thời; tích cực tuyên truyền lồng ghép các cuộc vận động do Mặt trận phát động; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ liên quan đến lĩnh vực dân tộc; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc để có đề xuất giải pháp nâng cao công tác này; xây dựng nội dung giám sát các chính sách trong đồng bào dân tộc, tham gia vào các đề án phản biện xã hội liên quan đến cơ sở hạ tầng, văn hóa,…  

Ghi nhận những ý kiến của Đoàn kiểm tra, bà Trần Thị Thanh Hương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, những đánh giá của đoàn là cở sở để bổ sung trong công tác dân tộc thời gian tới từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp các ngành có liên quan phát huy kết quả đạt được, tạo chuyển biến trong lĩnh vực này, góp phần phát huy vai trò của các dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…        

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất