: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:24:00 - Thứ năm, 14/03/2019

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Sáng 14/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn điều hành hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Quang cảnh hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Viêt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Hà Văn Núi, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Lê Mã Lương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch phát biểu tại hội nghị.

[ẢNH] Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Quang Vinh