: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:34:00 - Thứ hai, 11/09/2017

Cần tăng cường công tác giám sát cán bộ

“MTTQ các cấp cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, nhất là giám sát, phản biện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ...”. Đó là ý kiến nhận định của ông Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu tại Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 diễn ra tại Nghệ An sáng ngày 11/9.

Ông Lê Bá Trình - Ủy viên UBTƯ MTTQ tham gia giảng dạy tại lớp tập huấn.

Sáng ngày 11/9, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác mặt trận với sự tham gia của hàng trăm cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu những vấn đề cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó có giải pháp đảm bảo thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới của Đảng.

Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm đảm bảo gắn kết xã hội, xây dựng xã hội phát triển hài hòa, đồng thuận và phòng ngừa xung đột xã hội. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị thế, vai trò MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, TS Lê Bá Trình – giảng viên lớp học đã yêu cầu: Phải gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó tập trung thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong hệ thống MTTQ các cấp, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ các cấp.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Theo nhận định của TS Lê Bá Trình thì vai trò giám sát của MTTQ các cấp thời gian qua đạt hiệu quả chưa cao. Thực tiễn này, đòi hỏi MTTQ các cấp cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, nhất là giám sát, phản biện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương; giám sát cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ...

Được biêt, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13/9. Trong thời gian này, đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ các cấp trong tỉnh Nghệ An còn được tiếp thu nhiều chuyên đề quan trọng. Đáng chú ý là những quy định của Luật MTTQ Việt Nam và Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam; Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cũng tại lớp tập huấn lần này, đội ngũ cán bộ Mặt trận cũng sẽ được tiếp cận các chuyên đề về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; truyền thông về chính sách mới của ngành y tế, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân; công tác đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân và các yêu cầu, nội dung mới trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng Quỹ vì người nghèo, “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập”...

Điền Bắc