: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:00 - Chủ nhật, 24/09/2017

Cần Thơ: Chọn khen thưởng 87 mô hình, công trình, phần việc

Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ vừa sơ kết công tác quý III/2017 và ra mắt Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội.

Quý III và 9 tháng năm 2017, nét nổi bật trong công tác của Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Cần Thơ là gắn chặt việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các phong trào thi đua yêu nước, xác định 107 điểm chỉ đạo qua đó hình thành 148 mô hình, 195 công trình, phần việc, 25 mô hình của các tôn giáo về giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ, giảm nghèo bền vững; vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường sang, xanh, sạch, đẹp; xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;...

Thông qua các mô hình, nhân dân đóng góp trên 3 tỉ đồng vào qũy “Vì người nghèo”; cùng chung sức đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu xây dựng giao thông nông thôn. Đến nay có 20/36 xã được công nhận xã nông thôn mới.     

Lê Quốc Khánh