: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:45:00 - Thứ bảy, 11/08/2018

Công đoàn Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Chiều ngày 10/8, Công đoàn Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp có hiệu quả vào việc triển khai các nội dung công việc theo chủ trương chung của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Công đoàn cơ quan.

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Đảng ủy cơ quan, sự phối kết hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng các đoàn viên và người lao động để các đơn vị có các giải pháp phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, ổn định  tư tưởng, giúp cho các đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho cơ quan.

Đánh giá cao những công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn Cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Công đoàn đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam và các chủ trương, chỉ đạo của Đảng đoàn cơ quan. Những tháng còn lại của năm 2018, cùng với việc thực hiện các chương trình hành động đã đề ra phải chuẩn bị tốt Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX. Mặt trận Trung ương ngoài tổ chức thực hiện còn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức thành viên và Mặt trận các địa phương để thực hiện tốt, vì vậy  vai trò của Công đoàn trên các lĩnh vực khác nhau cũng rất quan trọng.     

V.H.