: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 11/01/2019

Đối thoại để gần dân

Từ hoạt động tiếp xúc, đối thoại thời gian qua cho thấy tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực xây dựng một chính quyền kiến tạo ngày càng gần dân.

Đối thoại để gần dân

Các hội nghị tiếp xúc đối thoại góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Năm qua, tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng công tác đối thoại với người dân. Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Trần Công Thắng vừa có buổi tiếp xúc, đối thoại với cán bộ MTTQ cơ sở và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại cuộc đối thoại này, cán bộ Mặt trận cơ sở đã kiến nghị nhiều vấn đề như giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng thêm nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các vấn đề như dạy tiếng dân tộc cho trẻ em người dân tộc, đầu tư cho giao thông, thủy lợi hay những khó khăn trong thực hiện chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân…

Lắng nghe các kiến nghị từ cơ sở, ông Trần Công Thắng đã trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo đó, để cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ xi măng, tiếp tục đóng góp để cùng với chính quyền các địa phương cứng hóa đường giao thông. 

Ở khu vực miền núi, phát triển giao thông, thủy lợi còn gặp trở ngại, để đầu tư cho công trình thủy lợi, MTTQ tỉnh tổng hợp ý kiến của các cử tri, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi ở khu vực miền núi vì đây là một yêu cầu rất cấp thiết. 

Với việc chuyển đổi công năng của lớp học sang nhà văn hóa thôn, bản, ông Trần Công Thắng đề nghị những đơn vị có nhu cầu này phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

Liên quan đến nội dung phản ánh việc thực hiện chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã kiêm Trưởng Ban thanh tra nhân dân còn gặp những vướng mắc, ông Trần Công Thắng cho biết sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn cụ thể.

Theo ông Trần Công Thắng, đối thoại là một trong những phương thức để tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, giúp cho các chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương đi vào đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, là tỉnh có nhiều doanh nghiệp hoạt động, năm 2018 Bắc Giang có 395/474 (đạt 83,3%) công đoàn DN tham gia xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc, bầu thành viên tổ đối thoại và tham gia tổ chức đối thoại định kỳ được 236 cuộc, đối thoại đột xuất được 583 cuộc. 

Ông Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang cho rằng, để làm tốt công tác đối thoại, cần nhiều giải pháp, trong đó, cán bộ Công đoàn phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp ý kiến người lao động để chuẩn bị tốt nội dung đối thoại. “Sau đối thoại, phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã cam kết”, ông Ngô Biên Cương nhấn mạnh.

Đáng chú ý huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức tiếp xúc đối thoại với 250 cán bộ hưu trí. Tại đây, có 14 lượt ý kiến với nhiều nội dung đóng góp đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội bao gồm: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Cải cách thủ tục hành chính. Tinh thần thái độ phục, thực thi trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa khẳng định: Thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại góp phần xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

TP Bắc Giang cũng là một trong những địa phương tích cực tổ chức các cuộc đối thoại. Thời gian qua đã có 35 cuộc tiếp xúc, đối thoại được tổ chức. Tiếp nhận hơn 400 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáng chú ý có 90% ý kiến được sớm giải quyết theo chức năng, thẩm quyền.

Từ hoạt động tiếp xúc, đối thoại có thể thấy rõ việc cải thiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các quy trình, quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh, các doanh nghiệp ở hầu hết mọi lĩnh vực và quy mô hoạt động đều được tạo thuận lợi về chính sách tiếp cận đất đai, tín dụng hay cơ chế thuế. Đời sống của công nhân ngày càng được đảm bảo. Nhiều điểm nóng được gỡ khó từ cơ sở. 

Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin thông suốt và đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh, một cửa liên thông... cho thấy Bắc Giang đang nỗ lực xây dựng một chính quyền kiến tạo ngày càng gần dân hơn.

Hạnh Nhân