: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:11:23 19/01/2015

Hà Tĩnh: Có thêm 19 xã về đích nông thôn mới

Sáng 18-1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 và vinh danh các xã đạt chuẩn, điển hình tiên tiến. 


Năm 2014, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, có nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu với cách làm chủ động, sáng tạo. Tất cả các xã đều nâng cao mức độ đạt các tiêu chí, tăng tiêu chí đạt chuẩn, bình quân tăng 2,7 tiêu chí/xã, trong khi đó của cả nước là 2,1 tiêu chí/xã. Đến nay, Hà Tĩnh có thêm 19 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đạt chuẩn lên 26 xã. Số xã dưới 7 tiêu chí giảm 52 xã, chỉ còn 38 xã, đặc biệt không còn xã dưới 5 tiêu chí. Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có xã miền núi, biên giới đạt chuẩn NTM (xã Sơn Kim I - huyện Hương Sơn).

Hạnh Nguyên