: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 21/09/2015

Hỗ trợ nhà ở cho 82% số hộ người có công

Theo Bộ Xây dựng, đến quý 3 năm nay, những địa phương được tạm ứng kinh phí đã hoàn thành hỗ trợ cho 50.766 hộ theo chính sách nhà ở cho người có công, đạt tỷ lệ 82% số hộ cần hỗ trợ theo kế hoạch.

Trong số này có 31.455 hộ được xây mới nhà ở, 19.311 hộ được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở và 8.080 hộ đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do hiện nay số lượng người có công cần thực hiện quá lớn, vượt quá dự kiến trong khi ngân sách Trung ương cũng đang phải cân đối để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác nên trước mắt Chính phủ sẽ bố trí vốn để hoàn thành hỗ trợ cho khoảng 80.000 hộ người có công với cách mạng.

Dự kiến, chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ hoàn thành vào năm 2018.

   B.Quyên