: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ sáu, 09/11/2018

Hưng Yên: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

Ngày 8/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng kết Chương trình hành động số 03 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2014-2019.

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ tỉnh chủ trì thành lập 24 đoàn giám sát, tập trung giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016; việc tiếp công dân, xử lý đơn, thư giải quyết khiếu nại, tố các ở cơ sở; các khoản thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn giai đoạn 2016-2018…

Tại Hội nghị, 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen.  

 Đỗ Văn Túy