: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:17:54 - Thứ sáu, 15/03/2019

Nâng cao vai trò Mặt trận trong thời kỳ mới

Sáng 15/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới” và Báo cáo Chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Nâng cao vai trò Mặt trận trong thời kỳ mới

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực của các đại biểu.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

Dự thảo đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới” được xây dựng nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đề xuất những nội dung, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy, việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, gắn với quá trình đổi mới đất nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Qua đó góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc và hội nhập quốc tế. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, thông qua hội nghị, bằng trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm của mình, các đại biểu sẽ nghiên cứu, góp ý để đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới” và Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 được hoàn thiện, khoa học, sâu sát hơn.

Hội nghị nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực của các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Đa số đại biểu ghi nhận và đánh giá cao sự súc tích, đầy đủ, logic của đề án và báo cáo chính trị đại hội. Bên cạnh những ý kiến góp ý để đề án và báo cáo chính trị hoàn thiện hơn, chuẩn xác hơn, các đại biểu còn đề xuất, “hiến kế” để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Hà Tĩnh nâng tầm trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, theo ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội muốn nâng cao vai trò, vị thế của mình trong giai đoạn mới phải đảm bảo “đủ trọng”, để được như thế cần quan tâm hơn trong công tác giám sát, phản biện.  

“Muốn giám sát được thì phải hiểu, nắm rõ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận phải dựa vào dân, lắng nghe dân, tập hợp ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, tiếp cận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ nhiều chiều, nhiều kênh để tổng hợp và chuyển tải đến cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó có phương án giải quyết dứt điểm bức xúc của nhân dân. Có như vậy Mặt trận mới nâng cao được vai trò, vị thế của mình”, ông Đặng Duy Báu chia sẻ. 

Cũng theo ông Phan Công Luận, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, thời thế ngày một thay đổi vì thế Mặt trận cũng phải thay đổi nếu không sẽ không thành công. Thông qua các cuộc vận động, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thể hiện được vai trò nòng cốt của mình trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ghi nhận những ý kiến góp ý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng bày tỏ sự tâm đắc và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến góp ý của các đại biểu đồng thời mong muốn các đại biểu tiếp tục góp ý để đề án và báo cáo chính trị được chất lượng hơn. 

“Những ý kiến góp ý quý báu của đại biểu sẽ là cơ sở để ban soạn thảo hoàn thiện đề án và báo cáo chính trị thời gian tới. Thông qua những ý kiến tâm huyết của các đại biểu chúng tôi thấy được vai trò, vị thế của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời kỳ mới càng được nâng cao, chính vì thế trách nhiệm của những người làm công tác Mặt trận càng lớn hơn”, ông Hùng khẳng định. 

Hạnh Nguyên