: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:21:00 22/07/2015

Nghệ An: Vận động gần 13 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 22/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm với 2 CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và CVĐ “Ngày vì người nghèo”.

Đối với CVĐ “Ngày Vì người nghèo”, trong 6 tháng đầu năm 2015, quỹ Vì người nghèo 3 cấp đã vận động được gần 13 tỷ đồng. Đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Ban chỉ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện cụ thể các văn bản, chỉ thị của cấp trên về CVĐ. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Công thương đã tổ chức kiểm tra 4.129 vụ, xử lý 3.076 vụ, thu phạt trên 5 tỷ đồng….

Cũng tại buổi sơ kết, các thành viên Ban chỉ đạo CVĐ đã đưa ra các ý kiến về chất lượng hàng hóa, giá cả sản phẩm chưa được kiểm tra, giám sát kỹ nên trên thị trường vẫn đang còn nhiều sản phẩm lậu.  

 Bắc Vũ