: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:39:39 - Thứ năm, 08/11/2018

Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tại Ninh Bình tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư trong tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, phù hợp.

Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày 8/11, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, phát động thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, biểu dương điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo. Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh- Bí thư Tỉnh ủy, ông Đinh Văn Điến- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình... đã về dự hội nghị.

Khơi dậy truyền thống đoàn kết

Trong suốt 15 năm qua, việc tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn được các cấp ủy Đảng tại Ninh Bình quan tâm, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát. Sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân. Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân với 100% các khu dân cư tổ chức, trong đó có 80% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, với tỷ lệ người dân tham gia đạt 80%.
 
Qua việc tổ chức ngày hội đã tiếp tục khơi dậy truyền thống, đoàn kết, ý thức cộng đồng; thể hiện rõ hơn vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư trong tình hình, nhiệm vụ mới, nhất là trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Cũng qua các hoạt động của ngày hội đã tạo không khí tươi vui, đoàn kết, dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2018 cơ bản đã có 90/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Ninh Bình được Trung ương đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo ra diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, thân thiện. 

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã phát động thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu: 100% MTTQ các cấp phát động và hưởng ứng phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, thiết thực; các khu dân cư thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào ngày 27 hàng tháng; 100% chùa, giáo xứ, họ đạo trong tỉnh thực hiện tốt mô hình bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và mô hình xứ họ đạo bình yên, chùa tinh tiến; hàng năm có trên 80% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa… 

Khuyến khích tổ chức ngày hội liên khu dân cư

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cũng như việc đoàn kết với các tổ chức thành viên, các tôn giáo, trong hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại Đoàn kết toàn dân tộc” thiết thực, ý nghĩa. Đây là biểu hiện sinh động nhất cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tại Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư trong tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, phù hợp. Mỗi năm cần lựa chọn được một chủ đề thích hợp, khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư nhằm tạo điều kiện trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các khu dân cư. Tiếp tục đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. 

Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần có những chính sách và thực hiện tốt việc tăng cường xây dựng cốt cán, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người tiêu biểu trong các tôn giáo và trong đồng bào dân tộc, định kỳ gặp gỡ để thống nhất nội dung vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình đã tặng hoa và Bằng khen của UBND tỉnh cho 50 cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Nguyễn Chung