: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:35:00 16/04/2019

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân

Chiều 16/4, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu chuyên đề “Thực trạng và giải pháp MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước” giai đoạn 2014 - 2018.

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng cùng các vị trong Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh - Chủ nhiệm chuyên đề, qua 5 năm triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế-xã hội trọng yếu của đất nước và của từng địa phương đã có tác dụng động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết đân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới trong các tầng lớp nhân dân.

Tại nhiều địa phương, tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân cũng được phát huy trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa và phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp…

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng cho rằng, việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, có nơi còn mang nặng tính hình thức hoặc chạy theo thành tích; nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa thực sự đổi mới, thiếu tinh thần sáng tạo, chưa chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thi đua cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mới nên kết quả phong trào thi đua chưa thực sự bền vững...

Từ thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đề xuất 5 giải pháp đột phá và 6 giải pháp cụ thể nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân - 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, với mục đích đánh giá cụ thể những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chuyên đề là căn cứ quan trọng để đưa vào văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng triển khai đối với MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, bổ sung số liệu, cập nhật hệ thống tài liệu mới để đảm bảo tính thời sự. Đặc biệt chuyên đề cần đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng bộ để phát huy khả năng sáng tạo, tính tự quản của nhân dân ở từng cộng đồng dân cư trong tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Tại Hội nghị, Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu và thông qua chuyên đề “Thực trạng và giải pháp MTTQ Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước” giai đoạn 2014 - 2018.

Vũ Mạnh

Ảnh: Quang Vinh