: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ năm, 06/12/2018

Phú Hòa (Phú Yên): Tập huấn thực hiện xây dựng nông thôn mới

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Phú Hòa vừa tổ chức lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng năng lực thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho gần 100 học viên là thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc phụ trách các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các tổ chức đoàn thể - văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện và cán bộ xây dựng nông thôn mới 8 xã trên địa bàn huyện.