: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:37:00 14/03/2018

Nông thôn kiểu mẫu phải bắt đầu từ các hộ gia đình

Từ khi xã Vinh Sơn (TP Sông Công – Thái Nguyên) được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn nơi đây ngày càng trở nên xanh - sạch - đẹp, ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân được nâng lên.

Trên nhiều đoạn đường, hai bên được trồng hoa thành hàng thẳng tắp; rác thải sinh hoạt được người dân thu gom, tập kết vào một khu vực để thu gom, xử lý...Mỗi gia đình đều có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường từ nhà ra ngõ, giúp cảnh quan xóm làng sạch đẹp hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Vinh Sơn xã  xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là phải xây dựng từ chính các hộ gia đình, có như vậy ý thức của người dân mới được nâng cao. Theo đó, xã đã tiến hành chọn 40 gia đình ở các xóm, mỗi xóm 5 hộ làm mẫu về xây dựng gia đình NTM kiểu mẫu theo tiêu chí đã đưa ra.

Việc xây dựng gia đình NTM kiểu mẫu từ mỗi gia đình đang dần làm cho môi trường, cảnh quan xã Vinh Sơn ngày càng trở nên sạch đẹp hơn. 

T.H.