: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:37:00 - Thứ bảy, 12/08/2017

Tiền Giang: Hiệu quả từ những mô hình ở Tân Phú Đông

Thời gian qua MTTQ và các đoàn thể huyện Tân Phú Đông đã xây dựng và duy trì thực hiện được 28 mô hình. Trong đó, MTTQ thực hiện 9 mô hình, Hội Nông dân 5 mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 mô hình, Đoàn Thanh niên 5 mô hình và Hội Cựu chiến binh thực hiện 2 mô hình.

Qua đánh giá, phần lớn các mô hình đã đạt được hiệu quả thiết thực, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia.

Điển hình như như vận động chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả kinh tế; sử dụng điện an toàn; phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình; chung tay thắp sáng khu dân cư; nông dân chung tay bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; hay các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo; tiết kiệm giúp nhau xây hồ chứa nước; tuyến đường thanh niên tự quản...

Từ thực tế triển khai ở khu dân cư cho thấy các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của người dân về việc hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa ở khu dân cư. 

T.G.