: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ tư, 10/10/2018

Vụ Bản (Nam Định): Tháng 12/2018 tổ chức Đại hội điểm cấp xã

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vụ Bản (Nam Định) đã hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn trong huyện tổ chức Đại hội. Theo kế hoạch, Uỷ ban MTTQ huyện đã thống nhất chọn xã Minh Tân là đơn vị tổ chức Đại hội điểm vào tháng 12/ 2018. Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trong huyện sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội trong quý I/2019.