: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

[VIDEO] Lễ tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain

Vào ngày 31/8, linh cữu Thượng nghị sĩ John McCain được đưa tới tòa nhà quốc hội Mỹ ở Đồi Capitol, Washington để người dân tới tiễn biệt. Hàng nghìn người Mỹ đội nắng xếp thành từng hàng chờ để được vào trong nói lời tạm biệt với ông.