: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

[VIDEO] Sinh viên triển lãm nghệ thuật về tín ngưỡng thờ Mẫu

Triển lãm nghệ thuật và Talkshow [mau.] Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam - Tứ phủ - Nét đẹp từ văn hóa đến nghệ thuật là sự kiện lớn cuối cùng trong chiến dịch truyền thông về văn hóa thờ Mẫu của nhóm sinh viên khoa Pr-Quảng cáo (Học viện Báo chí Tuyên truyền). (Ngô Trang - Ngọc Bích)