: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:09:00 04/06/2019

UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni lông

Sáng ngày 4/6, tại thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày môi trường trường thế giới, Ngày đại dương thế giới năm 2019. Qua chương trình này, UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ dùng 1 lần bằng nhựa.

UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni lông

Tỉnh Nghệ An phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019 và kêu gọi hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ dùng 1 lần bằng nhựa.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi và yêu cầu chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và tất cả mọi người dân trên địa bàn toàn tỉnh bằng hành động nhỏ chung tay để bảo vệ môi trường (BVMT), sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng nguồn năng lượng không tái tạo như: than đá, dầu mỏ; hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ dùng 1 lần bằng nhựa…

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp, khu công nghiệp; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm pháp luật; giải quyết và xử lý kịp thời các sự cố ô nhiễm môi trường, góp phần BVMT, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ biển đảo và giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Đây là chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019 nhằm lan tỏa nhiều hoạt động và hành động bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Điền Bắc