MTTQ tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến pháp luật

PV

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chú trọng các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước và của MTTQ Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để xây dựng các dự thảo Nghị quyết liên tịch của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cần chú trọng phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương tham gia tổ chức việc góp ý, phản biện vào các dự án luật, cụ thể như: 

Luật tiếp cận thông tin; Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật biểu tình; Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi);... đồng thời chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn công tác Thanh tra nhân dân theo Luật thanh tra, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật đầu tư công; về kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Năm 2016 tiếp tục tập trung tuyên truyền về Hiến pháp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật đất đai (sửa đổi); Luật hòa giải ở cơ sở; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật tiếp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có tác động trực tiếp đến người dân ở cơ sở.

Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền kết quả của Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện và tổng kết Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”. Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư".

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:
Đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức

Đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức

Năm 2022 khép lại khi cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Những thành tựu ấy củng cố thế trận lòng dân, củng cố sự tin tưởng ...
Dưới mái nhà chung

Dưới mái nhà chung

Năm 2022, đất nước phải đương đầu với vô vàn thử thách khi dịch bệnh chồng dịch bệnh, xung đột Nga - Ukraine, thiên tai, lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới tác ...
Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Năm 2022, 418 hộ gia đình gặp khó khăn tại tỉnh Quảng Trị được xây mới nhà Đại đoàn kết. Các hộ dân vui mừng khi năm đầu tiên cả gia đình được đón Tết Nguyên đán ...

Xem nhiều nhất