: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ bảy, 16/03/2019

BẢN TIN MẶT TRẬN: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã tập trung góp ý vào tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII; mục tiêu và chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết)

Nâng cao vai trò Mặt trận trong thời kỳ mới. Sáng 15/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới” và Báo cáo Chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết)

Phản biện các chính sách y tế để phục vụ nhân dân. Sáng 15/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam (Thành viên UBTƯ MTTQ Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm nâng cao tinh thần hợp tác trong sản xuất của người dân, nhất là trong nông nghiệp, UBMTTQ tỉnh Sơn La và các tổ chức thành viên Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng hợp tác xã kiểu mới góp sức xây dựng nông thôn mới. (Xem chi tiết)

Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng 150 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Ngày 15/3, tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công công trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Xem chi tiết)

Quản Bạ (Hà Giang): Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo.Thực hiện tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM là một nội dung quan trọng, được huyện Quản Bạ luôn quan tâm, ưu tiên triển khai.  Tới nay, huyện đã giải ngân được trên 35 tỷ đồng/462 hộ chăn nuôi vay mua trâu, bò; cho vay gần 7,5 tỷ đồng/97 hộ làm chuồng trại. (Xem chi tiết)

Lâm Đồng xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh”. Để thực hiện đề án này, tỉnh đặt ra 7 giải pháp triển khai thực hiện, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp và đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (Xem chi tiết)

BĐT