: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 18/08/2019

BẢN TIN MẶT TRẬN: Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2020

Đánh giá khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ có kết quả xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, các địa phương không chủ quan, phải tiếp tục gia tăng giá trị các tiêu chí vì mục tiêu nân cao thu nhập và đời sống tinh thần của người dân.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2020

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 17/8, ti tnh Ngh An, Ban Ch đo Trung ương các Chương trình mc tiêu quc gia đã t chc Hi ngh tng kết Chương trình mc tiêu Quc gia xây dng nông thôn mi vùng Đng bng sông Hng và Bc Trung B giai đon 2010 -2020.  (Xem chi tiết).

 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại Đoàn Kết Online đăng toàn văn “Dự thảo Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”. (Xem chi tiết).

Xin ý kiến các tầng lớp nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9/2019 tại thủ đô Hà Nội. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội để xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân. (Xem chi tiết).

Thái Bình: Triển khai lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), xã NTM nâng cao cho hơn 300 cán bộ Mặt trận từ tỉnh tới cơ sở. (Xem chi tiết).

Niềm vui ở khu dân cư Đại đoàn kết. Những căn nhà Đại đoàn kết được trao cho bà con dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ không đơn thuần chỉ là chỗ ở mà còn đánh dấu một bước khởi đầu mới, niềm tin mới cho một cuộc sống, tương lai tốt đẹp… (Xem chi tiết).

Chủ động xây dựng nông thôn mới. Từ khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc đều có xuất phát điểm thấp. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp thiết thực, sáng tạo, Vĩnh Phúc đã huy động tổng hợp các nguồn lực, nhất là phát huy nội lực trong nhân dân vào xây dựng NTM, từ đó bộ mặt nông thôn trong tỉnh ngày càng khởi sắc. (Xem chi tiết).

BĐT