: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ hai, 11/02/2019

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Quyết tâm đổi mới

Năm 2019 là năm rất quan trọng của MTTQ Việt Nam khi diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tinh thần quyết tâm chủ động đổi mới chính là động lực để Mặt trận ngày càng đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024: Quyết tâm đổi mới

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tại một cuộc giám sát hoạt động của Tổng cục Thuế.

Bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm

Để chuẩn bị cho Đại hội, năm 2018, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã xây dựng Đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.  

Hiện nay, Mặt trận các cấp đang tiến hành tổ chức Đại hội, chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ Đại hội mới, theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cán bộ Mặt trận trước hết phải là những người có lý tưởng, bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc, cập nhật kiến thức, tìm hiểu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công việc để giải quyết những vấn đề mới, khó như giám sát, phản biện xã hội, công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, kiều bào…

Là những người luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn nắm chắc thực tiễn và lý luận, nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kiến thức về Mặt trận để tham mưu và tổ chức công việc được sát thực, đúng vai Mặt trận, hiệu quả, thiết thực. 

“Chất lượng, hiệu quả công việc chính là thước đo đánh giá cán bộ. Chính vì vậy người cán bộ Mặt trận cần phải có bản lĩnh, có chính kiến, dám nghĩ, dám làm. Bản thân thường xuyên tự đúc rút thành kinh nghiệm, luôn tâm huyết hết mình với công việc, có sáng kiến, sáng tạo nhất là luôn gương mẫu trong công tác và sinh hoạt” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hiện, Mặt trận chưa có trường đào tạo, nhưng theo người đứng đầu Mặt trận, trong thời gian tới Mặt trận sẽ từng bước xây dựng, phát triển Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam đặt tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đây sẽ là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, mỗi cán bộ sẽ được tiếp thu những kiến thức mới, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong công việc của cán bộ Mặt trận là phải phối hợp hiệu quả với các tổ chức thành viên để phát huy được sức mạnh tổng hợp, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp, ủng hộ của các cơ quan nhà nước, các Bộ, ban, ngành, các địa phương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Trong thời gian tới, ngay cả đối với cán bộ ở cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng phải tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng làm việc. Mỗi cán bộ Mặt trận ở Trung ương phải gương mẫu, có tâm, có tầm, có bản lĩnh, chắc về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, luôn lắng nghe, siêng nghĩ, siêng làm và quyết tâm hành động.

Hiện, vai trò của Mặt trận có sự chuyển động từ Trung ương tới địa phương, cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp đã được quan tâm hơn. Tuy nhiên, muốn cán bộ triển khai tốt nhiệm vụ thì phải gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng, phải có cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Muốn như vậy thì người đứng đầu của Mặt trận từ Trung ương tới địa phương phải chủ động, linh hoạt, không thể chờ đợi, bị động.

Chủ động trong giám sát, phản biện xã hội

Nói về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng để nâng cao chất lượng hoạt động này việc đầu tiên là phải tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó làm tốt nhiệm vụ đề xuất thể chế quy định những nội dung cần giám sát, phản biện xã hội; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện. 

Mặt trận các cấp cần tiếp tục rà soát các quy định còn bất cập để đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác giám sát, phản biện xã hội trong tình hình mới; tiếp tục đề xuất thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp cần tổ chức bồi dưỡng, tập huấn sâu theo từng chuyên đề giám sát, phản biện xã hội. Cùng với đó cần kết hợp liên thông 3 nhiệm vụ: giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng giám sát vụ việc qua giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân..

Khẳng định ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy các cấp thì hoạt động giám sát, phản biện xã hội sẽ đi đến thành công, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc quan tâm của cấp ủy phải bằng những việc làm cụ thể như bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để có đủ khả năng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; định kỳ lắng nghe và góp ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát, chỉ đạo UBND, các cơ quan thực hiện các kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sau giám sát; chủ động đề nghị MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết quan trọng của cấp ủy.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Mặt trận các cấp cần tăng cường tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, tập trung góp ý vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề “nóng” mà nhân dân địa phương quan tâm. 

Yếu tố nữa phải kể đến là vai trò quan trọng của chính quyền, theo đó, chính quyền cần có chương trình phối hợp cụ thể hằng năm với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của mình. Hướng dẫn sử dụng kính phí, bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Tiếp thu, trả lời kịp thời những kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình tập hợp ý kiến nhân dân, phát huy tốt nhất vai trò và trí tuệ của các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các vị nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, người uy tín, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Vũ Mạnh