: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:28:00 22/11/2018

Nhiều thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) các năm 2016, 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.

Theo Kết luận thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN ở một số cuộc thanh tra còn chưa xây dựng hết nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, việc quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Sở Xây dựng Sơn La ban hành quyết định công khai quyết toán thu, chi còn chậm về thời gian theo quy định. Mặt khác, việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng chưa đầy đủ theo quy định. Việc tổng hợp số liệu và lưu trữ hồ sơ cán bộ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng không đầy đủ, thiếu chính xác.

Thanh tra lĩnh vực xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện, đối với Sở Xây dựng, việc lập dự toán thu phí, lệ phí và dự toán thu, chi NSNN của đơn vị chưa sát với giao dự toán và tình hình thực hiện ngân sách. Thanh toán tiền cấp giấy chứng nhận cho 221 học viên lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2016 không có quy định tập huấn phải cấp giấy chứng nhận cho học viên. Thậm chí, việc thanh toán tiền xăng xe ô tô và công tác phí cho công chức của Sở Xây dựng đi công tác còn trùng lặp.

Còn đối với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng quản lý có chứng từ thanh toán tiền xăng xe ô tô năm 2017 thiếu nhật trình xe đi công tác. Ngoài ra, chứng từ thanh toán công tác phí cho viên chức của Trung tâm vượt số ngày so với định mức khoán và trùng lặp.

Tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng, chi thanh toán tiền bồi dưỡng cho các đại biểu dự hội nghị vượt định mức chế độ quy định. Một số chứng từ thanh toán tiền xăng xe ô tô đi công tác thiếu lệnh điều xe, xác nhận của người sử dụng xe, bảng kê thanh toán.

Theo Kết luận thanh tra, việc thu, nộp các khoản phí, lệ phí của Sở Xây dựng trong các năm 2016, 2017 và Quý 1/2018 chưa thường xuyên đôn đốc thu số tiền phí, lệ phí đối với các chủ đầu tư của các công trình dự án do đơn vị đã thực hiện thẩm định.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức tại Sở Xây dựng hàng năm chưa thực hiện việc xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Sở này cũng chưa kiểm tra đôn đốc việc lập kế hoạch và thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền quản lý. Đơn vị chưa thực hiện việc rà soát các vị trí, đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi và đến kỳ chuyển đổi...

“Một số bản kê khai khai chưa đầy đủ nội dung phải kê khai. Việc giao nộp giữa người kê khai với cán bộ phụ trách nhận bản kê khai không được ghi chép trong sổ giao nhận. Việc nộp bản kê khai cho bộ phận giao tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập còn chậm so với quy định…”, Thanh tra tỉnh Sơn La chỉ rõ. Ngoài ra, nội dung báo cáo công tác PCTN chưa phản ánh đầy đủ các thông tin theo quy định.

Theo Cơ quan thanh tra, để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên là trách nhiệm của tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn của Sở và các cá nhân có liên quan. Nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại là do một số phòng, ban chuyên môn chưa làm hết trách nhiệm trong tham mưu, giúp giám đốc sở triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN. Một số cán bộ, công chức năng lực, trình độ có mặt còn hạn chế. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chưa cập nhật thường xuyên văn bản mới về các quy định của pháp luật trong xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ định mức, tiêu chuẩn. 

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sơn La đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.    

Đức Sơn