: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:09:24 24/09/2019

Thái Bình: Nhiều bất cập trong phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) có Thông báo Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thời kỳ từ năm 2011 đến 2016) và đất đai, môi trường (thời kỳ từ năm 2006 đến 2016).

Kê khai tài sản còn mang tính hình thức

Theo TTCP kết luận, việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành về công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng qua các năm tại một số sở, ngành, số lượng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức quản lý còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm sở, ngành và một số huyện, thành phố chưa được tiến hành thường xuyên, còn có đơn vị chưa tổ chức triển khai thực hiện. Trình độ năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn chưa đáp ứng tốt nhu cầu, nhất là đối với số cán bộ mới được tiếp nhận, điều chuyển về làm công tác này.

TTCP khẳng định, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành chưa đầy đủ theo quy định, như các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Thái Thụy và các sở: LĐTB&XH, Xây dựng. Một số cơ quan, đơn vị không ban hành thông báo kết luận tiếp công dân, chỉ đạo sau buổi tiếp công dân định kỳ. Năng lực và trình độ của một số cán bộ tiếp công dân chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc quyền của sở, ngành và các huyện còn chậm được giải quyết...

TTCP cũng phát hiện, một số cuộc thanh tra tại một số sở, ngành và cấp huyện chưa bảo đảm quy định về trình tự, thủ tục. Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn mang tính hình thức. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về trình tự, thủ tục, có nhiều cán bộ, công chức thực hiện kê khai chưa đúng quy định. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của các cấp, ngành còn hạn chế, còn nhầm lẫn giữa luân chuyển cán bộ với chuyển đổi vị trí công tác…

Hàng loạt dự án “dính chàm”

Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai phạm, bất cập trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình. Điển hình như, tại dự án khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, TTCP chỉ rõ UBND huyện Thái Thuỵ đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và đã chi trả một phần tiền cho người dân nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất đến từng cá nhân, hộ gia đình là vi phạm quy định. Dự án này chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng và UBND huyện Thái Thuỵ không bố trí được tài chính để thực hiện Dự án. Nhằm tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản giao liên danh Công ty CP sản xuất Xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty CP Lam Sơn Thái Bình làm chủ đầu tư Dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Thái Bình vẫn chưa hoàn thành thủ tục để giao nhà đầu tư mới thực hiện Dự án. Theo TTCP, việc giao cho liên danh Phú Hưng - Lam Sơn Thái Bình khi chưa xử lý việc đã giao UBND huyện Thái Thuỵ trước đó là chưa tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật đầu tư.

Về Dự án khu quy hoạch dân cư phường Kỳ Bá (TP. Thái Bình) do Công ty TNHH Phát triển đô thị và Xây dựng 379 làm chủ đầu tư, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn chưa được giao đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với Dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng ở TP Thái Bình do Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng đô thị BID Việt Nam làm chủ đầu tư, quá trình lập hồ sơ thực hiện Dự án có một số thiếu sót, vi phạm trình tự, thủ tục. Đến thời điểm thanh tra, Dự án chưa được triển khai thực hiện.

Đối với Dự án Khu đô thị Tây Quốc lộ 10 tại huyện Đông Hưng, theo các hợp đồng vay vốn và thanh toán cho các nhà thầu thi công thì UBND huyện này đã huy động hơn 50 tỉ đồng tương ứng với 40.672 m2 đất phải giao cho các công ty đã ứng vốn. Đến thời điểm thanh tra, 12,789 ha đất còn lại của Dự án, UBND tỉnh Thái Bình chưa giao cho chủ đầu tư là liên danh Công ty Phú Hưng - Lam Sơn để hoàn chỉnh hạ tầng dẫn đến chậm tiến độ đầu tư Dự án.

Còn tại Dự án đầu tư xây dựng cụm dân cư và trung tâm thương mại tổ 34 phường Trần Lãm, TP. Thái Bình do Công ty Phát triển đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư, Công ty này đã ký hợp đồng bán nhà cho khách hàng khi chưa làm các thủ tục về đất đai, chưa thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước…

Đức Sơn