: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:17:46 - Thứ tư, 06/06/2018

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần bình tĩnh suy xét!

Sáng ngày 6/6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ với báo giới nhiều vấn đề liên quan đến dự luật Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Cho rằng đây là dự luật mà cơ quan soạn thảo, thẩm tra, chuyên gia cũng nói rất nhiều nhưng “quyền quyết định cuối cùng là Quốc hội” - ông Dũng nói và nói thêm: Tài liệu phải đọc, phải nghe đầy đủ ý kiến phân tích cho đúng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần bình tĩnh suy xét!

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Không đánh đổi an ninh quốc phòng. Ảnh: Quang Vinh.

PV: Thưa Bộ trưởng, dư luận có luồng ý kiến gắn yếu tố Trung Quốc vào dự thảo?

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Dự thảo không có một từ, một chữ nào liên quan tới bất cứ quốc gia nào kể cả Trung Quốc. Chẳng qua một số người cố tình hiểu theo hướng đó, đẩy vấn đề lên để chia rẽ quan hệ giữa ta với Trung Quốc.

Ở đây là bình đẳng trong môi trường chung, bình đẳng giữa tất cả thành phần kinh tế, giữa các nước trong môi trường hội nhập quốc tế. Còn có yếu tố nào thì cần có rào cản để xem xét.

Mọi người đang tưởng tượng và hình dung, nhưng không nên suy nghĩ tiêu cực theo cách này. Mọi người đang đẩy chuyện này lên và sợ Trung Quốc thế này, thế kia. Nhưng đây là bình đẳng, không phân biệt, không ai có thể vào đây làm việc gì trong chủ quyền đất nước ta cả. Cần bình tĩnh xem xét.

Ban soạn thảo lắng nghe, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thế nào thì chỉnh sửa. Trình bày quan điểm của Ban soạn thảo thì chúng tôi đã nói quá nhiều. Mọi người hiện đang hiểu sai hết.

Có người không hiểu thì chúng tôi đã giải thích. Nói đúng thì các cơ quan cầu thị lắng nghe, tiếp thu. Cái gì đúng tiếp thu chỉnh sửa, cái gì chưa rõ thì giải trình. Chúng ta phải hết sức khách quan không về sau lịch sử sẽ phải trả lời ở thời khắc quan trọng nhất ai là người chịu trách nhiệm trước sứ mệnh đất nước chứ không phải nói cho sướng, không tư duy. Cái gì cũng sợ thì sẽ không làm được…

Cái gì hay chúng ta phải học, Trung Quốc hay mình cũng phải học, không phải câu nệ ai. Chúng ta là nước độc lập, có chủ quyền, có tư duy, trí tuệ là nước độc lập hẳn hoi sao cái gì cũng sợ. Nhiều nước không muốn mình phát triển, không muốn mình đổi mới, cải cách…

Trong dự thảo có đề cập đến việc cho thuê đất  99 năm, vậy ban sọn thảo sẽ nghĩ phương án chặt chẽ hơn, thưa ông?

- Phương án cụ thể như thế nào do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết. Theo tôi phải thiết kế chặt chẽ hơn, chẳng hạn thế nào là đặc biệt; thật đặc biệt. Thứ hai quy trình phải chặt chẽ, thẩm quyền quyết phải cao hơn, có thể đưa lên Quốc hội quyết. 

 Thiết kế thể chế, môi trường kinh doanh trong dự luật dường như chưa đủ hấp dẫn để thành công? 

- Ở đây luật thiết kế thể chế, môi trường là quan trọng nhất, trong 85 điều thì 25 điều điều chỉnh thể chế, môi trường kinh doanh. Ưu đãi phải có nhưng ở mức hợp lý. Ban soạn thảo đã điều chỉnh giảm rất nhiều, hiện nay gần như không có gì nữa rồi. Hiện điều chỉnh theo hướng tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, bình đẳng.

ĐBQH cũng cảnh báo giữa phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh thì nên ưu tiên, không đánh đổi quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, ý kiến của bộ trưởng thế nào?

- Trong thiết kế luật có điều khoản nào nói đánh đổi đâu? Nguyên tắc số 1 khi thiết kế luật này: Không ảnh hưởng tới quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, môi trường, người dân.

Nguyên tắc đầu tiên cơ bản và quan trọng bậc nhất khi thiết kế luật này là không được cao hơn Hiến pháp, ảnh hưởng tới Hiến pháp… và không ảnh hưởng các yếu tố trên.

Các dự án phải nằm trong quy hoạch, các quy hoạch đó không được xâm phạm tới an ninh quốc gia, môi trường, người dân, chủ quyền. Dự án phải đi theo quy hoạch, có mục tiêu và ta quản là quản theo dự án, quy hoạch, mục tiêu nên không sợ gì. 

Họ làm sai quy hoạch thì ta không cho, sai mục tiêu thì ta không cho. Họ không làm mà giữ đất thì ta thu hồi, đều có luật pháp điều chỉnh. Chúng ta không có điều khoản nào nói là đánh đổi. Thận trọng là đúng nhưng tinh thần luật không phải vậy nên không nên nghĩ theo chiều hướng này.

H.Mai - H.Vũ (ghi)