: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 04/06/2019

Không ai có thể tác động đến hoạt động của Quốc hội

Chiều 3/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Chính phủ đề nghị đưa ra khỏi Chương trình 2 dự án luật, lùi thời gian trình 2 dự án luật, bổ sung vào Chương trình 5 dự án luật và 1 dự án pháp lệnh. 

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã thể hiện chính kiến bằng hệ thống điện tử về ba nội dung còn ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia về 3 nội dung. Theo đó, nội dung 1: Quy định uống rượu bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông có 2 phương án. Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông). Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Tuy nhiên cả 2 phương án đều không quá bán (50% ĐBQH tán thành) khi phương án 1 qua 2 lần biểu quyết chỉ đạt 48,76% (lần 1); và 44,21% (lần 2). Phương án 2 cũng không đủ 50% số ĐBQH tán thành khi chỉ đạt 49,59% ĐBQH tán thành.

Nội dung 2: Quy định thời gian hạn chế bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ có 2 phương án. Phương án 1: Quy định thời gian cấm bán rượu bia từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau. Phương án 2: Không quy định hạn chế thời gian bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ. Tuy nhiên cả 2 phương án cũng đều không quá bán khi phương án 1 nhận được 46,28%, ĐBQH tán thành; phương án 2 nhận được 44,21%, ĐBQH tán thành. 

Nội dung 3: Quy định khung thời gian không được quảng cáo rượu bia trên báo nói, hình cũng có 2 phương án. Theo đó,  phương án 1: Không được quảng cáo trong thời gian 18-21 giờ hàng ngày, ngay trước trong và sau chương trình dành cho trẻ em. Phương án 2: Không được quảng cáo trong thời gian 19-20 giờ hàng ngày, ngay trước trong và sau chương trình dành cho trẻ em.

Qua biểu quyết phương án 1 nhận được 72,52% ĐBQH tán thành. Như vậy Quốc hội quyết định ghi quy định này vào trong dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, với 3 nội dung xin ý kiến trước khi ghi vào trong luật Quốc hội nước ta đã chứng tỏ Quốc hội dân chủ, thẳng thắn, không ai và nhóm nào có thể tác động đến hoạt động của Quốc hội.    

H.Vũ