: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:27 17/05/2019

CARICOM phản đối Mỹ thực thi Luật Helms-Burton chống Cuba

Cộng đồng các nước Caribe (CARICOM) đã lên án việc Chính phủ Mỹ đưa ra những biện pháp mới chống Cuba, cụ thể là việc kích hoạt Điều 3 Luật Helms-Burton mà tổ chức này cho là trái với luật pháp quốc tế và nhằm thắt chặt lệnh cấm vận tài chính, kinh tế và thương mại đối với Cuba.