: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 26/04/2019

Đề xuất tăng trợ cấp một lần cho Người có công

Nhằm điều chỉnh tăng mức trợ cấp góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, hiện Bộ LĐTBXH; đang lấy ý kiến hoàn thiện Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, đề xuất tăng gần 7,2% so với mức trợ cấp, phụ cấp hiện hành.

Theo tính toán của Bộ LĐTB&XH, nếu điều chỉnh các mức trợ cấp một lần theo mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 31.789 tỷ đồng, tăng thêm 883 tỷ đồng, trong đó tăng thêm 116 tỷ đồng là kinh phí để thực hiện điều chỉnh trợ cấp một lần.

Nếu chỉ điều chỉnh tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên 1.624.000 đồng đồng thời giữ nguyên các mức trợ cấp một lần thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019 là 30.906 tỷ đồng, tăng thêm 767 tỷ đồng.     

L.H.