: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:08:22 - Thứ ba, 26/06/2018

Lần đầu diễn tập xử lý tấn công mạng vào hệ thống công nghiệp và tài chính

Ngày 27/6, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Chương trình diễn tập “Nâng cao năng lực xử lý tình huống tấn công mạng vào hệ thống công nghiệp và tài chính quan trọng” tại Thanh Hóa. Chương trình này lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình này nhằm triển khai Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Theo đó, Chương trình sẽ tập trung vào các tình huống xử lý chỉ đạo, làm việc theo nhóm giúp các lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật chuyên trách về an toàn thông tin (ATTT), công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan quản lý hệ thống điều khiển công nghiệp (SCADA/ICS) và hệ thống tài chính - ngân hàng quan trọng có thể đưa ra ứng phó nhanh với tình huống tấn công mạng trong các kịch bản mô phỏng khi hệ thống vẫn được vận hành bình thường. 

Qua đó giúp cán bộ có thêm nhận thức về các nguy cơ ATTT mới đối với hệ thống do mình quản lý và kinh nghiệm thực tế, nhanh nhạy, tự tin hơn khi xử lý các vấn đề ATTT chưa biết trước khi vận hành hệ thống thông tin quan trọng của tổ chức.

Tham gia diễn tập lần này là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của 17 cơ quan nhà nước, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức tài chính, ngân hàng TMCP...

Kịch bản và hệ thống diễn tập được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với các chuyên gia ATTT uy tín của quốc tế và trong nước (Kaspersky, VNPT, BKAV, CMC, Savis,…) xây dựng chuyên biệt cho lĩnh vực SCADA/ICS, tài chính - ngân hàng và trực tiếp hướng dẫn các cơ quan tham gia thực hiện diễn tập.

Theo VGP