: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Google sử dụng Gmail để theo dõi lịch sử mua sắm của người dùng

Một điều tra của CNBC cho thấy Google theo dõi rất nhiều thứ người dùng mua, ngay cả khi họ mua hàng ở nơi khác, như trong cửa hàng hoặc từ Amazon.